"Isikuandmete kaitse valdkonnas selguse ja lihtsuse loomine on minu kirg."
JURIST JA ANDMEKAITSESPETSIALIST | Grete Raidsalu

JURIST JA ANDMEKAITSESPETSIALIST | Grete Raidsalu
Me aitame luua andmekaitsealast selgust ja tagame parima vastavuse isikuandmete kaitse üldmääruse nõuetele.

Meie väärtuseks on kogemused


Meie väärtuseks on aastatepikkused avaliku ja erasektori kogemused andmekaitse- ja õigusvaldkonnas. 

Meie juristi ja andmekaitsespetsialistina tegutseb Grete Raidsalu, kellel on õigusteaduste magistrikraad ning tänaseks juristi ja andmekaitsespetsialistina töötamise kogemust enam kui 18 aastat. Grete on oma töös kokku puutunud erinevate õigusvaldkondadega nii avalikus kui erasektoris, kuid spetsialiseerunud just andmekaitseõigusele.

Töötatud aastate jooksul on ta andnud juristina oma panuse teiste hulgas Danske Bank A/S Eesti filiaali, Riigi Infosüsteemi Ameti ja Eesti Advokatuuri tegevuste õiguskindluse tagamiseks ning andmekaitsespetsialistina Rae valla, Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli, SA Tallinna Hambakliiniku, Tallinna Ülikooli ning veel mitmete ettevõtete ja asutuste isikuandmete kaitse vastavuse tagamisel.

Tulenevalt tugevast õigusalasest taustast ning teadmistest ja kogemustest isikuandmete kaitse valdkonnas, suudame pakkuda õiguslikult efektiivseid ja kliendi vajadustest lähtuvaid andmekaitsealaseid kui ka muid juriidilisi terviklahendusi.BLOGIPOSTITUSED:

Postitused sildiga ‘isikuandmete kaitse reeglid’

Mis on lõimitud ja vaikimisi andmekaitse?

Mis on biomeetrilised andmed? Mis on eriliiki isikuandmed?

Miks on vaja isikuandmeid kaitsta? Mida tähendab isikuandmete töötlemise õiguslik alus?

Kes on andmesubjekt? Kes on kolmas isik?

Millal isikuandmete kaitse reeglid ei kehti?