Mis on biomeetrilised andmed? Mis on eriliiki isikuandmed?

Biomeetrilised andmed on konkreetse tehnilise töötlemise abil saadavad isikuandmed isiku füüsiliste, füsioloogiliste ja käitumuslike omaduste kohta, mis võimaldavad kõnealust füüsilist isikut kordumatult tuvastada või kinnitavad selle füüsilise isiku tuvastamist, näiteks näokujutis ja sõrmejälgede andmed.
Biomeetrilisi andmeid töödeldakse tehniliste vahendite, näiteks sõrmejäljelugejaga.
Biomeetrilisi andmeid on Eestis võimalik töödelda ainult avalikul sektoril kindlate toimingute raames, näiteks isikut tõendavate dokumentide loomiseks. Erasektoril on lubatud biomeetrilisi isikuandmeid töödelda ainult nõusoleku alusel.

Eriliiki isikuandmetena mõistetakse isikuandmeid, millest ilmneb rassiline või etniline päritolu, poliitilised vaated, usulised või filosoofilised veendumused või ametiühingusse kuulumine, geneetilisi andmeid, füüsilise isiku kordumatuks tuvastamiseks kasutatavaid biomeetrilisi andmeid, terviseandmeid või andmeid füüsilise isiku seksuaalelu ja seksuaalse sättumuse kohta.

Oluline on meeles pidada, et eriliiki isikuandmete töötlemine on reeglina keelatud ning nende töötlemisel ei saa tugineda isikuandmete kaitse üldmääruse artiklis 6 nimetatud alustele. Eriliiki isikuandmeid võib töödelda, kui esineb mõni isikuandmete kaitse üldmääruse artiklis 9 lõikes 2 nimetatud õiguslik alus.

Allikas: Andmekaitse Inspektsiooni koduleht

Eelmine
Mida tähendab isikliku kasutuse erand?
Järgmine
Mis on õigustatud huvi?

Vastused puuduvad

Email again: