Miks on vaja isikuandmeid kaitsta? Mida tähendab isikuandmete töötlemise õiguslik alus?

Õigus isikuandmete kaitsele ei ole rohkem ega vähem tähtsam, kui teised inimese põhiõigused. Õiguslik alus isikuandmete töötlemiseks tähendab seda, et enne isikuandmete töötlemisega alustamist tuleb selgeks teha, kas on üldse olemas õiguslik alus seda teha.
Isikuandmeid kaitstes seistakse selle eest, et inimeste eraelu puutumatust ja vabadust lubamatult ei riivataks ja säiliks ligipääs iseenda kohta kogutud isikuandmetele ning samuti infole, millises ulatuses, eesmärgil ja õiguslikul alusel on isikuandmeid töödeldud.

Samas võib ühe inimese õigus eraelule võib põrkuda teise inimese sõna- ja teabevabadusega, eneseteostusvabadusega, ettevõtlusvabadusega. Teatud küsimustes on seadusandja andnud täpsemad kaalumisreeglid – näiteks ajakirjanduslikul eesmärgil võib piirata privaatsust eraelule avalikkuse huvi korral. Põhiõigusi tuleb konkreetses olukorras omavahel kaaluda.

Ilma õigusliku aluseta isikuandmete töötlemine ei ole seaduslik ning on seeläbi vastuolus ka isikuandmete kaitse üldmääruse artiklis 5 lõikes 1 punktis a nimetatud seaduslikkuse põhimõttega.

Allikas: Andmekaitse Inspektsiooni koduleht
Eelmine
Mis on isikuandmete töötlemise põhimõtted?
Järgmine
Mida tähendab isikliku kasutuse erand?

Vastused puuduvad

Email again: