Kaardistame isikuandmete töötlemise protsessid

Andmekaitseaudit ehk andmekaitse vastavuskontroll (isikuandmete töötlemise tervikhindamine) on protsess, mille käigus andmekaitsespetsialist hindab ettevõttes kasutatavaid andmekaitsepraktikaid, süsteeme ja protseduure, et veenduda nende vastavuses isikuandmete kaitse üldmäärusele ja parimatele tavadele. Vastavuskontrolli eesmärk on tuvastada võimalikud riskid, nõrkused ja ebakõlad andmekaitse tagamise protsessides ning anda soovitusi nende parandamiseks ja täiustamiseks.

Meie 
andmekaitse ekspert teostab põhjaliku andmekaitsealase analüüsi, mille käigus kaardistame andmetöötlusprotsessid ja koostame Teile andmetöötlusregistri koos andmekaitsealase vastavusraportiga.

Analüüsime ettevõtte andmekaitsealast või sellega seotud tegevust tervikuna. 
Isikuandmete kaitse vastavuskontrolli käigus teostame ettevõtte andmetöötluse tervikhindamise isikuandmete kaitseks rakendatavate asjakohaste meetmete piisavuse hindamiseks ja analüüsime ettevõtte  andmekaitsealast või sellega seotud tegevust ning vastavust isikuandmete kaitse üldmääruse nõuetele. Toome välja puudused ja parandusettepanekud koos soovituste ja juhistega.

Küsimuste korral võta julgelt ühendust meie 
andmekaitse eksperdiga.