Mis on lõimitud ja vaikimisi andmekaitse?

LÕIMITUD ANDMEKAITSE

Lõimitud andmekaitse ühendab kõiki privaatsuse kaitse meetmeid alates isikuandmete töötlust ettevalmistavatest toimingutest kuni protsessi viimase etapini välja.
Teisisõnu on see meetmete komplekt kogu andmetöötluse elutsüklis. Lõimitud on omavahel dokumentatsioon ja õiguslikud alused, tehnoloogia ja töökorraldus. Kõik töötlusprotsessi toimingud, mis juhinduvad andmekaitse reeglitest ja põhimõtetest.

Näiteks on tegemist lõimitud andmekaitsega, kui organisatsioonil on kasutusel asjakohased ja kaasajastatud infoturbemeetmed, hinnatud on riskid ja vajadusel tehtud andmekaitseline mõjuhinnang, inimesele on tagatud teave nii tema andmete töötlemise eesmärgi kui ta õiguste kohta, sõlmitud on lepingud volitatud andmetöötlejatega ja olemas kehtivad töösisekorraeeskirjad.

VAIKIMISI ANDMEKAITSE

Vaikimisi andmekaitse on lõimitud andmekaitse üks väljunditest, mille eesmärk on tagada inimesele lahendust lähtuvalt andmetöötluse minimaalsuse ja maksimaalse turvalisuse põhimõtetest. Toodete või teenuste saamiseks küsitavate isikuandmete hulk on nii vähene kui lepingu täitmiseks vajalik, samas antakse inimesele võimalus soovi korral jagada asjasse puutuvad lisaandmeid.

Näiteks kui tellida internetivormi kaudu koju üldhuvi ajakiri, on vajalik küsida peale nime kohale toimetamise aadress, kuid andmete küsimine inimese töökoha, laste arvu, hariduse vms osutub ülemääraseks. E-poodi kasutajakonto tegemiseks on vaja küsida vaid neid andmeid, mida e –poe tellimuse täitmiseks on vaja. Kõik eelseadistused tehnoloogiaseadmetes on pandud paika selliselt, et inimene saab suurema privaatsusriivega valikuid ise aktiveerida.

Allikas: Andmekaitse Inspektsiooni koduleht
Eelmine
Mis on õigustatud huvi?

Vastused puuduvad

Email again: