Oleme Teie andmekaitsespetsialist

Andmekaitsespetsialist (inglise keeles Data Protection Officer ehk DPO) on isikuandmete kaitse spetsialist, kelle töö põhieesmärk on tagada organisatsiooni või ettevõtte vastavus isikuandmete kaitse üldmäärusele (GDPR) ja teistele andmekaitsealastele õigusaktidele. Arendada ja rakendada andmekaitse põhimõtete järgimist. 

Andmekaitsespetsialisti ehk DPO ülesannete hulka kuulub isikuandmete töötlemise protsesside ja süsteemide hindamine, andmekaitsealase koolituse läbiviimine ettevõtte juhtkonnas ja töötajatele, vajadusel andmekaitseauditi läbiviimine, mõjuhinnangu koostamisel juhendamine ja nõustamine, isikuandmete kaitse korraldamiseks vajalike dokumentide koostamine ja juurutamine ettevõttes. 

Olles meie klient, võite muretult keskenduda oma põhitegevusele

Andmekaitsespetsialisti teenus tagab kliendile kõige värskema asja- ja ajakohase andmekaitsealase informatsiooni  ja dokumentatsiooni ning vajadusel ettevõtte töötajate koolitamise.

Andmekaitse eksperdina oleme kontaktisikuks Teie eraisikust klientidele ja järelevalveasutusele andmekaitse küsimustes. Lisaks nõustab ja abistab andmekaitsespetsialist Teie ettevõtet koostööpartneritega sõlmitavates lepingutes, mis käsitlevad isikuandmete töötlemist või teisi andmekaitse küsimusi.

Andmekaitsespetsialisti teenus hõlmab kokkulepitud ulatuses (näiteks tundides) valmisolekut ettevõtte igakülgseks andmekaitsealaseks nõustamiseks. Näiteks töötajate koolitamine, andmekaitsealase dokumentatsiooni koostamine ja korrashoid, nõustamine mõjuhinnangute koostamisel, andmetöötluslepingute analüüs, koostamine ja haldus, isikuandmete töötlemise päringute haldus, sh rikkumismenetluste läbiviimine ja vajalike teavituste koostamine, andmetöötlusregistri koostamist ja haldust ning nõusolekut ettevõte äriregistri kandeks andmekaitsespetsialisti osas.

Küsimuste korral võta julgelt ühendust meie andmekaitse eksperdiga.