"Isikuandmete kaitse valdkonnas selguse ja lihtsuse loomine on minu kirg."
JURIST JA ANDMEKAITSE EKSPERT | Grete Raidsalu

JURIST JA ANDMEKAITSESPETSIALIST | Grete Raidsalu
Me aitame luua andmekaitsealast selgust ja tagame parima vastavuse isikuandmete kaitse üldmääruse nõuetele.

Meie väärtuseks on kogemused

Meie väärtuseks on aastatepikkused avaliku ja erasektori kogemused andmekaitse- ja õigusvaldkonnas. 

Meie juristi ja andmekaitse eksperdina tegutseb Grete Raidsalu, kellel on õigusteaduste magistrikraad ning tänaseks juristi ja andmekaitsespetsialistina töötamise kogemust enam kui 18 aastat. Grete on oma töös kokku puutunud erinevate õigusvaldkondadega nii avalikus kui erasektoris, kuid spetsialiseerunud just andmekaitseõigusele.

Töötatud aastate jooksul on ta andnud juristina oma panuse teiste hulgas Danske Bank A/S Eesti filiaali, Riigi Infosüsteemi Ameti ja Eesti Advokatuuri tegevuste õiguskindluse tagamiseks ning andmekaitsespetsialistina Rae valla, Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli, SA Tallinna Hambakliiniku, Tallinna Ülikooli ning veel mitmete ettevõtete ja asutuste isikuandmete kaitse vastavuse tagamisel.

Tulenevalt tugevast õigusalasest taustast ning teadmistest ja kogemustest isikuandmete kaitse valdkonnas, suudame pakkuda õiguslikult efektiivseid ja kliendi vajadustest lähtuvaid andmekaitsealaseid kui ka muid juriidilisi terviklahendusi.BLOGIPOSTITUSED:

Postitused sildiga ‘privaatsus’

Mis on lõimitud ja vaikimisi andmekaitse?

Mis on õigustatud huvi?