Legal Aid OÜ juhi ja juristina tegutseb Grete Pihlakas. 

Grete omab õigusteaduste magistrikraadi ja on juristina töötanud pea 15 aastat. Oma töös on ta kokku puutunud erinevate õigusvaldkondadega. Tänaseks on ta spetsialiseerunud kitsamalt riigi- ja haldusõigusele, riigihankeõigusele ning andmekaitseõigusele. Viimase osas on Grete läbinud mitmeid täiendkoolitusi, mistõttu omab uuest andmekaitse regulatsioonist suurepäraseid teadmisi. Grete kogemustepagasisse kuuluvad ka laiapõhjalised teadmised tööõigusest ning välisvahendite kasutamisega seotud juriidiliste küsimuste ja vaidluste lahendamine.

Lisaks Legal Aid OÜ juhtimisele on ta aastate jooksul andnud juristina oma panuse ka Danske Bank A/S Eesti filiaali, Riigi Infosüsteemi Ameti, Eesti Advokatuuri ja Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuse tegevuste õiguskindluse tagamiseks.