Kommenteeri

01.09.2017 jõustub uus riigihangete seadus

01.09.2017. a jõustub uus riigihangete seadus, millega muutub paindlikumaks riigihangete korraldamine. Väheneb ettevõtjate halduskoormus ning täienevad hankijate võimalused parima hanketulemuse saavutamiseks. Seadusega võetakse üle kolm Euroopa Liidu direktiivi, mis kaasajastavad riigihangete korraldust terves Euroopa Liidus. 
Seaduse peamiseks eesmärgiks on suurendada riigihangete läbiviimise paindlikkust ning vähendada hankemenetluse kulusid. Tõstetakse riigihangete piirmäärasid, mis võimaldab senisest ulatuslikumalt kasutada lihthankeid. Ühtlasi luuakse paremad eeldused väikestele ja keskmistele ettevõtjatele juurdepääsuks hangetele, sest piirab ostja õigust nõuda konkursil osalemiseks suurt majanduskäivet ning kohustab ostjat täiendavalt põhjendama, miks ta ei soovi suurt hanget jagada väiksemateks.
Seadusega nähakse ette uus hankemenetluse liik – innovatsioonipartnerlus, mida saab kasutada turul puuduva innovaatilise toote, teenuse või ehitustöö arendamiseks ja soetamiseks. Samuti luuakse alused üleminekuks paberivabale e-riigihangete korraldamisele.
Allikas: riigiteataja.ee

Lisa kommentaar

Email again: